OBI og OBN er opplæringskontorene for byggfagene i Nord-Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Kursvirksomhet OBI

STILLASKURS

OBI skal avholde stillaskurs etter de nye forskriftene «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17. Vi tilbyr kurset gratis for våre lærlinger mens øvrige ansatte i OBI’s medlemsbedrifter deltar til redusert pris.

Ikke medlemsbedrifter kan også delta, men da til full pris.

Priser:

OBI-lærling gratis
Ansatte i OBI-bedrifter kr 1.500,-
Ikke OBI medlem kr 3.500,-

Kurset går over to dager (15 timer) og dekker teorikravet for bygging av stillas opp til 9 meter. I tillegg må bedriften dokumentere at deltakerne har 15 timer praktisk opplæring før kompetansebevis kan utstedes.

Kursholder: Stillashuset v/Fritz Bade
Verdal: Tirsdag 15. mai og onsdag 16. mai kl. 0800-1530 begge dager
Steinkjer: Mandag 28. og tirsdag 29. mai kl. 0800-1530 begge dager

Når det gjelder påmelding er det bedriften som melder på sine deltakere, så lærlinger som ønsker å delta må snakke med sin lærebedrift.

Ved stor pågang må vi eventuelt sette et maksimumsantall pr. bedrift.

Påmelding: liv@obi-sa.no
Påmeldingsfrist: Verdal 9. mai Steinkjer 22. mai

SERTIFISERINGSKURS I VARME ARBEIDER

Kursinnhold:

  • Presentasjon av brannvesenets organisasjon
  • Sertifiseringsordningen
  • Regelverk
  • Statistikk
  • Brann- og slokketeori
  • Varme arbeider og risiko
  • Praktisk slokkeøvelse med håndslokker (obligatorisk)
  • Eksamen (inntil 3-ganger for samme eksamen)
  • Utstedelse av godkjent sertifikat sendt fra brannvernforeningen

Kurset settes opp på 3 steder:

Stjørdal           tirsdag 22. mai 2018   Proneo Næringspark
Steinkjer         onsdag 23. mai 2018   Brannstasjonen
Verdal             torsdag 24. mai 2018   VIP-Senteret Verdal  

Kursstart er kl. 09:00 – lunsj kl. 11.30
Kursslutt er ca. kl. 15.00.

Pris:

OBI-lærlinger                          gratis
Ansatte OBI-bedrifter              975,-
Ikke OBI-medlem                   1.950,-

Prisen inkluderer kurskompendiet, slokkeøvelse, eksamen, sertifikat, kaffe og enkel lunsj.

Påmelding liv@obi-sa.no innen onsdag 16. mai -18.

(Kursene settes i gang ved min. 10 deltakere. Max antall deltaker pr. kurs er 25)