OBI og OBN er opplæringskontorene for byggfagene i Nord-Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Generalforsamling OBI SA

OBI avholder sin generalforsamling 2016 torsdag 20. april på Stiklestad Hotell.

Vi starter med middag kl. 16.00 med påfølgende årsmøte kl. 17.00.

Vel møtt!