OBI og OBN er opplæringskontorene for byggfagene i Nord-Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Utdeling av fag- og svennebrev

Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved Avdeling for vg. opplæring inviterer til en festaften med fag- og svennbrevutdeling.
Tidspunkt: Steinkjer Rådhus onsdag 9. mars kl. 17.30
Påmeldingsfrist: 12. februar.

Bestod du din fag-/svenneprøve i 2015 og ønsker og delta så meld deg på via denne linken påmelding.
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE SKOLEÅRET 2016/2017

Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, kan ha rett til å få gratis opplæring. Dette fra og med det året de fyller 25 år.

Er du en av disse og ønsker å ta videregående opplæring gå inn på denne linken for mer informasjon voksenopplæring.

Søknadsfrist: 1. mars -16