OBI og OBN er opplæringskontorene for byggfagene i Nord-Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Kursvirksomhet

Kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Trøndelag fylkeskommune arrangerer kurs for ansatte i lærebedrifter. Kursene går over to dager med omtrent en ukes mellomrom mellom de to dagene og deltakere er påmeldt begge dager ved påmelding.

Kursene blir holdt på flere steder i fylket og kursene er gratis. Se oversikten over kurssteder på nedenstående link.

Bindende påmelding her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/bedrifter-og-opplaringskontor/aktiviteter-og-kurs/


Intensive kurs

Elever og lærlinger med 1 eller ikke vurdert i ett eller flere fag får tilbud om intensiv kurs og ny eksamen. Tilbudet gis ved Ole Vig, Steinkjer og Olav Duun videregående skoler.

Påmeldingsfrist: 10. september

Link for påmelding:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/aktuelt_opplaering_i_bedrift/prosjekter/intensive-kurs/ 

Verneombudkurs 2018/2019

I samarbeid med Regionalt verneombud og fellesforbundet avholdes det 40 timers arbeidsmiljøopplæring for byggfag.

Målgruppe: Verneombud, arbeidsledere, AMU medlemmer og andre aktuelle som arbeider innen bygg og anlegg.

Innhold:

Lover og forskrifter, risikovurdering, HMS-arbeid i praksis, verneombudets rolle, vernerunden, HMS ansvarlig, virksomhetens plikter, KU og KP’s roller, arbeidsmiljøloven, samarbeid, medbestemmelse, internkontroll og ledelse, organisering av praktisk HMS på byggeplass, fysisk og kjemisk helsefare, farlige forhold og arbeidsutstyr, prosjekt IK og SHA.

Sted: Quality Grand Hotel Steinkjer

Tidspunkt: 4-5-6. desember 2018 og 8-9. januar 2019. Klokken 08.00 – 15.00 alle dager.

Kursavgift: kr 5.500 inkl. mat, kursmateriell og kursbevis

Påmelding innen fredag 2. november til avd28@fellesforbundet.org