Kurs

Våre lærlinger får i løpet av sin læretid tilbud om ulike gratiskurs.
Aktuelle kurs kan være:

  • Personløfter/lift kl. A, B, C og D
  • Stropping og signalgiving
  • HMS
  • Fagspesifikke fagdager
  • Forberedelse til fag-/svenneprøven

 

Hvis bedrift har behov for andre typer kurs kan vi være behjelpelig med formidling til aktuelle kurstilbydere.