OBI er opplæringskontoret for byggfagene i Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Siste nytt

Åpning av oppgradert rørverksted på Verdal vg. skole

Tirsdag 22. januar ble fornyingen av rørverkstedet på avd. for byggfag på Verdal vg. skole markert. Inviterte gjester var representanter fra bedrifter, opplæringskontor og leverandører.

Fornyingen har vært et samarbeid mellom Verdal vg. skole v/Robert Aksnes, ulike leverandører, OBI v/Nils Bjørklund og våre medlemsbedrifter Herman & Veie v/Håvard Hermann og Rørlegger’n Verdal v/Erlend Kålen.  Samarbeidet startet desember 2016. Bilder fra markeringen kan sees på facebooksiden til Verdal vg. skole.


Tok du fag-/svennebrev i 2018?

Trøndelag fylkeskommune arrangerer fag- og svennebrev utdeling på 5 ulike steder i Trøndelag for de som bestod sin fag-/svenneprøve i 2018.

Om du ikke har mottatt invitasjon til markeringen kan du melde deg på via denne linken her
https://trondelag.pameldingssystem.no/fag-og-svennebrevutdeling

Velg byggfag

Les om Emil (20) TAF-lærling
https://velgbyggfag.no/betongfagarbeider/emil/?fbclid=IwAR24ZpvuYfHF82IR_6U_9KbKp-u-9vVZ8-Rt1Szh5hpJ7rmKJ-kjG30vUX4

Les om Karl Martin som har tatt fagbrev i betongfaget som nå bygger videre med mål om svennebrev i tømrerfaget
https://velgbyggfag.no/tomrer/karl/?fbclid=IwAR0g6-bdUybghGNqel8W3b8QO2qzkt2wPun2RrVEoZQakmNVEaNivQ5Yhfk