OBI er opplæringskontor for byggfagene i Inn-Trøndelag. Vi håndterer all organisering og administrasjon av lærlingeordningen, og følger lærlingen helt frem til fag-/svennebrev.

Kursvirksomhet og annet nytt

Lærlingekonferasen 2018

Lærlingerådet i Trøndelag arrangerer for første gang en lærlingekonferanse for alle lærlinger i Trøndelag.
Stedet er Quality Airport Værnes i Stjørdal sentrum den 16. og 17. november. Konferansen er gratis.

Ønsker du å delta –  link for påmelding https://trondelag.pameldingssystem.no/laerlingkonferanse-2018#/home

Stillaskurs

Avholdes på Stjørdal 6. og 7. november på Proneo Næringspark. Vi har forsatt ledige plasser. Ønsker du å være med ta kontakt på liv@obi-sa.no – gratis for lærlinger og en liten egenandel for bedriftens øvrige ansatte.

Varme arbeider

Vi har satt opp to sertifiseringskurs i varme arbeider

– tirsdag 27. november på Verdal
– onsdag 28. november på Stjørdal

Ønsker du å delta ta kontakt med liv@obi-sa.no – påmeldingsfrist 16. november.
Kurset er gratis for lærlinger mens det betales en egenandel for bedriftens øvrige ansatte.

Kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Trøndelag fylkeskommune arrangerer kurs for ansatte i lærebedrifter. Kursene går over to dager med omtrent en ukes mellomrom mellom de to dagene og deltakere er påmeldt begge dager ved påmelding.

Kursene blir holdt på flere steder i fylket og kursene er gratis. Se oversikten over kurssteder på nedenstående link.

Bindende påmelding her:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Opplaering_i_bedrift/bedrifter-og-opplaringskontor/aktiviteter-og-kurs/

 

 

Verneombudkurs 2018/2019

I samarbeid med Regionalt verneombud og fellesforbundet avholdes det 40 timers arbeidsmiljøopplæring for byggfag.

Målgruppe: Verneombud, arbeidsledere, AMU medlemmer og andre aktuelle som arbeider innen bygg og anlegg.

Innhold:

Lover og forskrifter, risikovurdering, HMS-arbeid i praksis, verneombudets rolle, vernerunden, HMS ansvarlig, virksomhetens plikter, KU og KP’s roller, arbeidsmiljøloven, samarbeid, medbestemmelse, internkontroll og ledelse, organisering av praktisk HMS på byggeplass, fysisk og kjemisk helsefare, farlige forhold og arbeidsutstyr, prosjekt IK og SHA.

Sted: Quality Grand Hotel Steinkjer

Tidspunkt: 4-5-6. desember 2018 og 8-9. januar 2019. Klokken 08.00 – 15.00 alle dager.

Kursavgift: kr 5.500 inkl. mat, kursmateriell og kursbevis

Påmelding innen fredag 2. november til avd28@fellesforbundet.org