Kontakt OBI

Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag SA

Bomvegen 3
7725 Steinkjer
469 73 600
post@obi-sa.no